Seraina John

Seraina John

Mis beste Blauringerlebnis isch ds letschte Lager gsi bevor ich Leiterinn worde bi, will mini Blauringgruppe dötte wie e letschts mol no zemme gsi isch und mier e richtig cooli Zit kah hen.

Rolla: Leiterin der wilden Tiere